תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר

גרסה 1.2

אתר srch בכתובת https://srch.co.il הינו יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל- srch. תכונות מסוימות של האתר עשויות להיות כפופות להנחיות, לתנאים או לכללים נוספים, שיפורסמו באתר בקשר לתכונות כאלה.

כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים כאלו משולבים בהתייחסות לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי כניסה לאתר אתה עומד בתנאים אלה ותצביע על כך שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. אתה אמור להיות לפחות 18 שנה לגשת לאתר. אם אינך מסכים עם כל הוראות התנאים הללו, אל תיכנס לאתר ו/או תשתמש בו.

תנאים אלה מחייבים שימוש בסעיף 10.2 על בוררות באופן פרטני כדי לפתור מחלוקות וכן להגביל את הסעדים העומדים לרשותך במקרה של מחלוקת.

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון שאינו ניתן להעברה, לא בלעדי, ניתן לביטול, מוגבל לגישה לאתר אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגבלות מסוימות. הזכויות שאושרו לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תשכיר, יעביר, תעביר, תפיץ, תארח או תנצל באופן מסחרי את האתר; (ב) לא תשנה, תעשה עבודות נגזרות, תפרק, תהפוך לאחור או תנדס לאחור כל חלק באתר; (ג) לא תיכנס לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; ו (ד) למעט כפי שנאמר במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוציא מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר כל חלק מהאתר בכל צורה או באמצעים, אלא אם צוין אחרת, כל שחרור, עדכון או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות באתר חייבות להישמר על כל העותקים שלהן.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה לך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהם בגין כל שינוי, הפרעה או הפסקת האתר או חלק כלשהו.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים כי החברה לא תהיה מחויבת לספק לך כל תמיכה בקשר לאתר.

לא כולל כל תוכן משתמש שאתה עשוי לספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתכניו, הינם בבעלות ספקי החברה או החברה. שים לב שתנאים אלה וגישה לאתר אינם מעניקים לך זכויות כלשהן, זכויות או אינטרסים בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המתבטאות בסעיף 2.1. החברה וספקיה שומרים על כל הזכויות שאינן ניתנות בתנאים אלה.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צד שלישי, ו/או להציג מודעות עבור צד שלישי. קישורים ומודעות של צד שלישי כאלה אינם בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישורים ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה אך ורק לנוחיותך, ואינה בודקת, מאשרת, מנטרת, מאשרת, מתחייבת או מייצגת כל הצגה ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך בלבד, ועליך ליישם בזהירות ושיקול דעת מתאימים. כאשר אתה לוחץ על כל אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, התנאים והמדיניות של הצד השלישי הרלוונטיים חלים, כולל פרטיות ודרכי איסוף הנתונים של הצד השלישי.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. מכיוון שאיננו שולטים בתוכן משתמשים, אתה מאשר ומסכים כי איננו אחראים לכל תוכן משתמש, בין אם הוא מסופק על ידך או על ידי אחרים. אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מאינטראקציות כאלה. אם יש מחלוקת בינך לבין כל משתמש באתר, אין אנו מחויבים להיות מעורבים.

אתה משחרר בזאת ומשחרר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה שלנו, עובדינו, סוכנינו, ממשיכינו, ומשיג בזאת ויתור על כל מחלוקת בעבר ובהווה ובעתיד, טענה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, אחריות, פעולה ועילת תביעה מכל סוג וטבע, אשר קמה או עולה ישירות או בעקיפין מתוך האתר, או המתייחסת ישירות או בעקיפין לאתר. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף קוד אזרחי קליפורניה 1542 בקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו נוגע לטענות שהנושה אינו יודע או חושד כי הן קיימות לטובתו זמן ביצוע השחרור, שאם הוא ידוע על ידו, ודאי השפיע באופן מהותי על הסדר שלו עם החייב ".

קובץ Cookie DART של Google DoubleClick. Google היא אחת מספקות צד שלישי באתר שלנו. היא משתמשת גם בקובצי Cookie, המכונים קובצי Cookie DART, כדי להציג מודעות בפני מבקרי האתר שלנו על סמך ביקורם באתר www.website.com ובאתרים אחרים באינטרנט. עם זאת, המבקרים עשויים לבחור לדחות את השימוש בקובצי Cookie DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של מודעות המודעות ורשת התוכן בכתובת האתר הבאה - https://policies.google.com/technologies/ads

שותפי הפרסום שלנו. חלק מהמפרסמים באתר שלנו עשויים להשתמש בעוגיות ובמשואות אינטרנט. שותפי הפרסום שלנו מפורטים להלן. לכל אחד מהשותפים שלנו לפרסום יש מדיניות פרטיות משלו למדיניות לגבי נתוני משתמשים. לקבלת גישה קלה יותר, קישרנו היפר -קישור למדיניות הפרטיות שלהלן.

גוגל
https://policies.google.com/technologies/ads

כתב ויתור

האתר מסופק על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי זמין ", והחברה והספקים שלנו מתנערים מפורשות מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, בין מפורש, משתמע או סטטוטורי, לרבות כל האחריות או תנאי הסחירות. , כושר למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי הפרה. אנו והספקים שלנו לא מתחייבים שהאתר יעמוד בדרישותיכם, יהיה זמין באופן בלתי פוסק, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות, או שיהיה מדויק, אמין, נטול וירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי , או בטוח. אם החוק החל דורש אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כזו מוגבלת למשך תשעים (90) ימים מיום השימוש הראשון.

כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים אי הכללה של אחריות משתמעת, לכן ייתכן שההדרה לעיל לא תחול עליך. כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים הגבלות על משך אחריות משתמעת, כך שהמגבלה הנ"ל לא תחול עליך.

הגבלה על אחריות

במידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהי בגין אובדן רווחים, נתונים אבודים, עלויות רכישת מוצרים תחליפיים, או כל עקיף, תוצאתי, מופתי, אגב, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים מתנאים אלה או מתייחסים אליהם או לשימוש שלך או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם נמסר לחברה על האפשרות לנזקים כאלה. הגישה לאתר והשימוש בו הינם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מכך.

תקופת הפסקת מועד. בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף מלא בעת השימוש באתר. אנו רשאים להשעות או לסיים את זכויותיך לשימוש באתר בכל עת ומכל סיבה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות כל שימוש באתר בניגוד לתנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכות הגישה והשימוש באתר יסתיימו באופן מיידי. אתה מבין שכל סיום של חשבונך עשוי להיות כרוך במחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע החיים שלנו. לחברה לא תהיה כל אחריות כלפיך בגין כל הפסקת זכויותיך על פי תנאים אלה. גם לאחר סיום זכויותיך לפי תנאים אלה, ההוראות הבאות בתנאים אלה יישארו בתוקפן: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.
מדיניות זכויות יוצרים.

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת ממשתמשי האתר שלנו לעשות את אותו הדבר. בקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המתייחסת לחוק זכויות יוצרים הקובעת הסרה של חומרים המפרים כלשהם וסגירת משתמשים באתר המקוון שלנו המפרים זכויות קניין רוחני חוזרות ונשנות, לרבות זכויות יוצרים. אם אתה סבור כי אחד מהמשתמשים שלנו הוא, באמצעות השימוש באתר שלנו, להפר את זכויות היוצרים ביצירה, וברצונך להסיר את החומר המפר לכאורה את המידע המפרסם בצורה של הודעה בכתב (בהתאם עד 17 USC § 512 (ג)) יש לספק לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו:

החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;

זיהוי היצירות המוגנות בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו;

זיהוי החומר בשירותינו שלטענתך מפר ומה שאתה מבקש מאיתנו להסיר;

מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;

כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;

הצהרה שיש לך אמונה בתום לב ששימוש בחומר הנתבע אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או על פי החוק; והצהרה על כך שהמידע בהודעה מדויק, ועונש שקר, כי אתה או הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מוסמך לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

אנא שימו לב כי על פי 17 U.S.C. § 512 (ו), כל מצג שווא של עובדות מהותיות בהודעה בכתב הופך את הצד המתלונן אוטומטית לאחריות בגין כל נזקים, הוצאות ושכר טרחת עו"ד שייגרמו לנו בקשר להודעה בכתב ולטענת הפרת זכויות יוצרים.

תנאים שלמים. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו בנוגע לשימוש באתר. כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאים אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות המדור בתנאים אלה הינן מטעמי נוחות בלבד ואין להן כל השפעה משפטית או חוזית. המילה "כולל" פירושה "כולל ללא הגבלה". אם הוראה כלשהי בתנאים אלה נקבעת כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות של תנאים אלה יהיו בלתי נפגעות וההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כשינוי כך שהיא תקפה ואכיפה במידה המרבית המותרת על פי חוק. מערכת היחסים שלך עם החברה היא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של הצד השני. תנאים אלה, וזכויותיך והתחייבויותיך במסמך זה, אינן ניתנות להקצאה, קבלנות משנה, האצלה או העברה אחרת על ידך ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, וכל ניסיון הקצאה, קבלן משנה, האצלה או העברה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטל ו בָּטֵל. החברה רשאית להקצות תנאים אלה באופן חופשי. התנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה יחייבו את הנמענים.

הפרטיות שלך.
אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

זכויות יוצרים/מידע על סימנים מסחריים. זכויות יוצרים ©. כל הזכויות שמורות. כל סימני המסחר, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכושם של צדדים שלישיים אחרים. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו בכתב מראש או הסכמת צד שלישי כזה אשר עשוי להיות הבעלים של הסימנים.

פרטי התקשרות

כתובת: P.O.B. 57013, Tel-Aviv
דוא"ל: srchproject@gmail.com