חיפשת:

ביטוח לאומי תשלום חודשי

המוסד לביטוח לאומי - תשלומים, דיווחים ושירותים
b2b.btl.gov.il › BTL › HomePage
שירותים נוספים. תוכניות חיסכון לכל ילד. برنامج ادّخار لكل ولد. שליחת מסמכים באינטרנט ישירות לפקיד. שליחת מסמכים בפקס בנושאי גביה. עדכון פרטי חשבון בנק. עדכון פרטי חשבון בנק. רישום לשירות הודעות בדואר אלקטרוני. מילוי טפסים מקוון.
המוסד לביטוח לאומי,דיווח ותשלום עבור העסקת תושבי חוץ
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/T612Info.aspx
שובר תשלום זה משמש לדיווח ולתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים תושבי חוץ בלבד. השובר אינו מיועד לעובדים תושבי הרשות הפלשתינית או תושבי יש"ע שאינם תושבי ישראל. לעובדים אלה יבוצעו הדיווח והתשלום באמצעות אגף התשלומים בשירות התעסוקה. כמו כן השובר אינו מיועד לעובדים ...
למי שאינם עובדים ולבעלי הכנסה שלא מעבודה - שיעורי וסכומי דמי ביטוח
http://www.btl.gov.il › Rates › Pages
דמי ביטוח לאומי בסך 73 ש"ח לחודש; דמי ביטוח בריאות בסך 104 ש"ח לחודש. בסך הכל, מי שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם 177 ש" ...
שיעורי וסכומי דמי ביטוח
http://www.btl.gov.il › ... › דמי ביטוח
מחשבון ניכוי דמי ביטוח מעובד שכיר ולמי שמקבל פנסיה מוקדמת · לעובדים שכירים · לעצמאים ... פעולות בנושא דמי ביטוח ... תשלום חוב בדמי ביטוח או בקצבאות.
דמי ביטוח לאומי
http://www.btl.gov.il › ... › דמי ביטוח
תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. ... בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח, למעט:.
תשלום דמי ביטוח בזמן השהות בחו"ל
http://www.btl.gov.il › Pages › tashlu...
מי שעובד במדינת אמנה (131)- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי והכנסתו תחויב רק בדמי ביטוח בריאות. תשלום דמי ביטוח בחו"ל לאישה נשואה. אישה שנשואה לתושב ישראל (או ידועה ...
אישורים - טפסים ואישורים | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il/טפסים ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx
אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק. האישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, סכום הגמלה נטו והרכב התשלום לפי חודשים. הזמנה אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק. אישור על תקופות ביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה. אישור המפרט את תקופות הביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק ...
לא עובד - פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il › Insurance › National Insurance
Jan 01, 2020 · מי שלא עובד עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים: קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון ...
המוסד לביטוח לאומי,תשלום מבוטח עצמאי או שאינו שכיר
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/GalashInfo.aspx
תשלום חובות ומקדמות עבור כל מי שאינו שכיר, החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. אמצעי תשלום קיימים. כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.
לא עובד - פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il/Insurance/National Insurance/type...
Jan 01, 2020 · מי שלא עובד עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים: קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון ...
דרכים לתשלום דמי ביטוח - דמי ביטוח | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il/INSURANCE/WAYSTOPAY/Pages/default.aspx
דרכים לתשלום דמי ביטוח. הדפס שלח לחבר. שתף. חובה על המעסיקים לדווח על עובדיהם השכירים ולשלם בעבורם את דמי הביטוח. לעומת זאת, עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים ...
המוסד לביטוח לאומי,תשלום מבוטח עצמאי או שאינו שכיר
https://b2b.btl.gov.il › galashinfo
אמצעי תשלום קיימים. כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪. העברה בנקאית - סכום התשלום אינו מוגבל. מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.
המוסד לביטוח לאומי,דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ...
https://b2b.btl.gov.il/btl.ilg.payments/t102info.aspx
בגין ההכנסות הבאות אין לשלם דמי ביטוח, וכן אין לכלול אותן בדו"ח 102: פדיון חופשה (תמורת חופשה המשולמת לעובד חייבת בתשלום), תשלום דמי הסתגלות, פיצוי הלנה, פצויי פיטורין ו- הפרשת מעסיק לקרן פיצויים בשביל עובדיו.
תשלומים לביטוח לאומי - כל-זכות
https://www.kolzchut.org.il › תשלומים...
כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח. תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח ...
דיווח ותשלום עבור עובדים - דיווח ותשלום | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il › insurance › maasik
באתר התשלומים לדווח על העובדים או מקבלי הפנסיה ולשלם עבורם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית. קיימות באתר שלוש אפשרויות לדיווח/ לתשלום: דיווח ותשלום. את הדיווח אפשר לבצע באמצעות יבוא קובץ שוברי תשלום ממרבית תוכנות השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי, או להקליד את נתוני הדיווח ...
לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il › Pages › BenefitsPaymentDates
לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח. הדפס שלח לחבר. שתף. לוח השנה כולל את מועדי תשלום הקצבאות השונות של הביטוח הלאומי, וכן את מועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ומעסיקים ...
מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי - דמי ביטוח לאומי | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il/INSURANCE/NATIONAL INSURANCE/Pages/מי פטור מתשלום דמי...
כהגדרתו במשרד הקליטה: מי שנולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי, והיה זכאי לאשרת עולה במשרד הפנים אלמלא היה אזרח ישראלי; והוא עונה לכללים שנקבעו במשרד הקליטה, בין היתר, שהה בחו"ל לפחות 4 שנים ברציפות. עליו להמציא אישור ממשרד הקליטה שהוא מוגדר על ידם "אזרח עולה".
דיווח ותשלום עבור עובדים - דיווח ותשלום | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il/insurance/maasik/mtoshavyisrael/...
באתר התשלומים לדווח על העובדים או מקבלי הפנסיה ולשלם עבורם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית. קיימות באתר שלוש אפשרויות לדיווח/ לתשלום: דיווח ותשלום. את הדיווח אפשר לבצע באמצעות יבוא קובץ שוברי תשלום ממרבית תוכנות השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי, או להקליד את נתוני הדיווח ...
פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום - דמי ביטוח לאומי
http://www.btl.gov.il › Pages
פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום. הדפס. שלח לחבר. שתף. תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח, וכן על פי מעמדו ...
המוסד לביטוח לאומי,תשלום מבוטח עצמאי או שאינו שכיר
b2b.btl.gov.il › BTL › GalashInfo
תשלום חובות ומקדמות עבור כל מי שאינו שכיר, החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. אמצעי תשלום קיימים. כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.
המוסד לביטוח לאומי - תשלומים, דיווחים ושירותים
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/HomePage.aspx
שירותים נוספים. תוכניות חיסכון לכל ילד. برنامج ادّخار لكل ولد. שליחת מסמכים באינטרנט ישירות לפקיד. שליחת מסמכים בפקס בנושאי גביה. עדכון פרטי חשבון בנק. עדכון פרטי חשבון בנק. …
דרכים לתשלום דמי ביטוח - דמי ביטוח | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il › INSURANCE › WAYSTOPAY
דרכים לתשלום דמי ביטוח. הדפס שלח לחבר. שתף. חובה על המעסיקים לדווח על עובדיהם השכירים ולשלם בעבורם את דמי הביטוח. לעומת זאת, עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים ...
תשלומים לביטוח לאומי – כל-זכות
https://www.kolzchut.org.il/he/תשלומים_לביטוח_לאומי
דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה. תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים. החזר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשכירים. דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים. הענקה מטעמי צדק למי שתביעתם לגמלה נדחתה. שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות ...
דמי ביטוח לאומי - דמי ביטוח | ביטוח לאומי
www.btl.gov.il › Insurance › National Insurance
מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים וכדומה. בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח, למעט: עקרת בית (אשת מבוטח שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה).
דרכים לתשלום דמי ביטוח
http://www.btl.gov.il › ... › דמי ביטוח
... חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם. לרשותכם מגוון אפשרויות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח: ... פעולות בנושא דמי ביטוח ... תשלום חוב בדמי ביטוח או בקצבאות.